Dong Teng

- -


台北市北投區泉源路46號A33戶
Rm. A33, No. 46, Quanyuan Rd., Beitou Dist., Taipei City「 東 騰 越 」


c o l l e c t i o n

︎
Kang Chiao Hsu

- -


新店區秀岡二街8巷7號
No. 7, Ln. 8, Xiugang 2nd St., Xindian Dist., New Taipei City「 康 橋 旭 」
c o l l e c t i o n

︎
ASTAR HUB

- -

台北市大安區復興南路ㄧ段219巷9號1樓
No. 9, Ln. 219, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Da’an Dist., Taipei City


「 Office Space 」
c o l l e c t i o n

︎


ASTAR HUB

- -

台北市大安區復興南路ㄧ段219巷9號1樓
No. 9, Ln. 219, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Da’an Dist., Taipei City


「 Office Space 」
c o l l e c t i o n

︎


SAISHIN Japanese Cuisine

- -

台北市松山區南京東路五段4號
No. 4, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City


「 彩真日本料理 旬の旨味 」
板前料理,典雅純淨
c o l l e c t i o n

︎


Daily By Draft Land

- -

台北市大安區四維路76巷7號1樓
1F., No. 7, Ln. 76, Siwei Rd., Da’an Dist., Taipei City


雞 尾 酒 生 活 化
c o l l e c t i o n

︎


Draft Land 2.0

- -

台北市大安區忠孝東路四段248巷2號1樓
1F., No. 2, Ln. 248, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da’an Dist.,Taipei City


這裡是我們日常中的另一面
一面鏡像照映著雞尾酒生活化的樂園
c o l l e c t i o n

︎


Signboard  Design 

- -


「 招 牌 設 計 」-
黃銅雷射切割
-
黃銅雷射切割
-
黃銅腐蝕填黑銘牌
-
鍍鈦毛絲面立體logo
-
鉛板腐蝕
-
立體發光字 & 不鏽鋼鐵殼浮腳字-

鐵板雷射雕刻 / 醬油手工炙燒
-
不鏽鋼亂紋板 雷射切割/雕刻-
it’s not a coffee shop
-
不鏽鋼板雷射切割

-
黃銅雷射切割
-

黃銅雷射立體字
-

灰玻璃 / 黃銅雷射
-

翻砂黃銅
-
金屬軟條燈發光字
-
不鏽鋼腐蝕鐵殼字
-
不鏽鋼雷射浮腳

c o l l e c t i o n

︎Signboard  Design 

- -


「 招 牌 設 計 」-
黃銅雷射切割
-
黃銅雷射切割
-
黃銅腐蝕填黑銘牌
-
鍍鈦毛絲面立體logo
-
鉛板腐蝕
-
立體發光字 & 不鏽鋼鐵殼浮腳字-

鐵板雷射雕刻 / 醬油手工炙燒
-
不鏽鋼亂紋板 雷射切割/雕刻-
it’s not a coffee shop
-
不鏽鋼板雷射切割

-
黃銅雷射切割
-

黃銅雷射立體字
-

灰玻璃 / 黃銅雷射
-

翻砂黃銅
-
金屬軟條燈發光字
-
不鏽鋼腐蝕鐵殼字
-
不鏽鋼雷射浮腳

c o l l e c t i o n

︎Signboard  Design 

- -


「 招 牌 設 計 」-
黃銅雷射切割
-
黃銅雷射切割
-
黃銅腐蝕填黑銘牌
-
鍍鈦毛絲面立體logo
-
鉛板腐蝕
-
立體發光字 & 不鏽鋼鐵殼浮腳字-

鐵板雷射雕刻 / 醬油手工炙燒
-
不鏽鋼亂紋板 雷射切割/雕刻-
it’s not a coffee shop
-
不鏽鋼板雷射切割

-
黃銅雷射切割
-

黃銅雷射立體字
-

灰玻璃 / 黃銅雷射
-

翻砂黃銅
-
金屬軟條燈發光字
-
不鏽鋼腐蝕鐵殼字
-
不鏽鋼雷射浮腳

c o l l e c t i o n

︎
︎

Contact info


situworks@gmail.com

+886 2 2784 6806